Projektid

 

  • Kolga-Jaani koguduse ja hooldekodu abistamine koos Leipzig-Brühli Rotary Klubiga Saksamaalt
  • Ämmuste kooli abistamine koos Mindeni Rotary Klubiga Saksamaalt
  • Viljandimaa jõululaps - esimesele Viljandi haiglas jõulude ajal sündinud lapsele rahaline toetus aastaarvu suuruses summas
  • Parimale viljandimaalasest koolinoorele, kes saavutab vabariiklikel aineolümpiaadidel finaalis kõrgeima koha, preemiaks aastanumbriga võrdne rahasumma
  • Stipendium Viljandi Kunstikoolis õppijale aastaõppemaksu tasumiseks. Summa suurus on aasta õppemaks
  • Peame plaani, kuidas abistada Heimtali Koduloomuuseumi
  • Põhimõttelise nõusoleku oleme andnud Tarvastu rippsilla projektis osalemiseks. Praegu käivad seal vallapoolsed ettevalmistustööd.
  • Annetus Jaani kirikule kontsertklaveri soetamiseks

© 2005 Viljandi Rotary Klubi E-post: info@viljandirotary.ee