Õpilaspreemia saajad

Viljandi Rotary Klubi õpilaspreemia

1997.aastal, Viljandi Rotary Klubi 5. aastapäeval, andis Porvoo Rotary Klubi meile kolm õpilastele mõeldud 1000 - kroonist stipendiumi. Porvoo klubi soov oli, et stipendium määratakse õpilasele, kes  on kuidagi seotud Soomega. Klubi juhatus arutas stipendiumide jagamiseks tehtud ettepanekuid ning otsustas, et stipendium antakse üle Soome Vabariigi aastapäeval Viljandi linna gümnaasiumi edukale õpilasele, kes ühe võõrkeelena õpib soome keelt.

Porvoo Rotary Klubi  stipendiumi on saanud :

Agnes Peterson, CRJG 12. kl. õpilane.

Stipendiumi andis üle klubi president Mihkel Servinski  3.dets.1998.a

                                                                                     1999.a

Martin Pettai, CRJG  11. kl. õpilane.

Stipendiumi andis üle klubi president Peeter Leinbock 6.dets. 2000.a

31. oktoobril 2001.a. otsustas Viljandi Rotary Klubi ise hakata välja andma õpilaspreemiat ning kinnitas õpilaspreemia  statuudi. Statuudi järgi antakse õpilaspreemia Viljandi linna koolis õppivale õpilasele, kes jooksval Rotary-aastal oli kutsutud Eesti Vabariigi Haridusministeeriumi poolt korraldatud aineolümpiaadi lõppvooru ning  saavutas seal  parima koha. Preemia määramine otsustatakse klubi juhatuse koosolekul. Preemia annab üle klubi president kevadel klassi- või koolikollektiivi ees. Rahalise preemia suuruse otsustab klubi iga uue Rotary-aasta algul ning selle kinnitab klubi üldkoosolek.

Viljandi Rotary Klubi õpilaspreemia on saanud:

Taavo Kuhi, VPG  10. kl. õpilane.

Geograafiaolümpiaadil  1. koht.

Preemia 1000 kr andis üle klubi sekretär Arnold Kimber 23. mail 2002.a

Liiu Matikainen, VPG  7.kl. õpilane.

Emakeele olümpiaadil 7.- 8. kl. arvestuses 1. koht.

Preemia 1000 kr andis üle klubi president  Valeri Luukka  22. juunil 2003.a

Karmen Liiva, VPG 11. kl. õpilane.

Saksa keele olümpiaadil 3. koht.

Preemia 1000 kr andis üle klubi president Arnold Kimber 27. mail 2004.a

Karel Aru, CRJG 12. kl. õpilane.

Matemaatikaolümpiaadil 1. koht.

Preemia 2005 kr andis üle klubi president Raivo Otsa  2. mail 2005.a

Siim-Ilmar Nopri,  CRJG  9.kl. õpilane.

Pronksmedal rahvusvahelisel loodusteaduste olümpiaadil.

7.-8. koht füüsikaolümpiaadi vabariiklikus voorus, III järgu diplom.

7.-8. koht matemaatikaolümpiaadi vabariiklikus voorus, III järgu diplom.

Preemia 2006 kr andis üle klubi president Agu Lall  2. mail 2006.a

Eha Mäesalu  CRJG  10. kl. õpilane.

Pronksmedal rahvusvahelisel loodusteaduste olümpiaadil.

Preemia 2500 kr andis üle klubi president Villu Maamägi 3.mail 2007.a.


© 2005 Viljandi Rotary Klubi E-post: info@viljandirotary.ee